Přihlášení

Citát na den


Uživatelů
2
Články
18
Počet zobrazení článků
79896

ÚVODNÍ STRANA

SDM Lisabon 2023

 https://www.farnostblansko.cz/uploads/20230701_00000.png

 

 

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023
 
Panno Maria, která jsi vstala a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají, abychom jim předali živé evangelium:
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
 
Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování, připravení a plní radosti.
Půjdeme pokojně, protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj a konání dobra je nejlepší způsob života.
 
Panno Maria, pomáhej nám, ať se nám tento Světový den mládeže
stane společnou oslavou Krista, kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.
Ať se nám toto setkání stane časem svědectví a sdílení, bratrství a díkůvzdání,
ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
 
S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání, aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.
Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
 
Amen.