Přihlášení

Citát na den


Uživatelů
2
Články
18
Počet zobrazení článků
79896

Uncategorised

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

ÚMYSLY PROCESÍ:
- za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii,
- za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy,
- za odčinění hříchů potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním,
- za svatost kněží a zachování pravé katolické víry,
- za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě.

A také jako poděkování za neschválení Istanbulské úmluvy senátem ČR.

ORGANIZACE POUTĚ:
21:00 hod – zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova),
00:00 hod – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýnu - hlavní celebrant Mons. Antonín Basler

- Po skončení Mše svaté bude následovat odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.
- Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýnu od 21:30 hod. Na Svatý Hostýn je vyveze autobus před zahájením procesí.
- Pro ty, co budou chtít vzdát úctu Svátostnému Ježíši - nezapomeňte si vzít podložky pod kolena.
- Po svatém přijímání se opět pomodlíme modlitbu Svatého otce Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku - vezměte si z domu obrázky Jezulátka s modlitbou.

Procesi 

Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - vždy 3. neděle liturgického mezidobí

 

  Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v celé církvi slavit jako neděle Božího slova. 

Na stránkách www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech i rodinách, a informace, jak můžete také podpořit sbírku na biblický apoštolát. 

 

Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka

  Koledníci Tříkrálové sbírky jsou skuteční králové!  Mají odvahu a přinášejí dobro a radost do života ostatních. V naší farnosti se koná Tříkrálová sbírka v sobotu 6.1.2024, kdy se sejdou skupinky v 9:00 hod. na požehnání v našem kostele a po té bude probíhat sbírka po skupinkách koledníků. Také je možné přispět do kasičky v našem kostele do 14.1.2024. 

  Vážení dárci, i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a Boží požehnání. Pokud jste krále s kasičkou nepotkali, je tu pro vás naše online koleda. Děkujeme za dar pro lidi v nouzi.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, či převodem na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190
Na číslo: 87 777
Více na
www.darcovskasms.cz. 

 

Tříkrálový koncert – neděle 7. ledna 2024 od 18 hod. na ČT1

  Tradiční Tříkrálový koncert  z Městského Divadla Brno, který je poděkováním našim koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. 

Koncertem diváky provází Martina Kociánová a Jan Čenský.  Koncert přinese živé hudební výstupy a také reportáže o tom, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají.

Koncert bude vysílán v přímém přenosu v neděli 7. ledna od 18. hodin na ČT1.

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190

Na číslo: 87 777

 

Bohoslužba v katedrále sv. Václava za oběti tragédie na pražské filozofické fakultě

    Administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík zve všechny věřící i lidi dobré vůle k modlitbě za oběti střelby na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mše svatá za zemřelé i pozůstalé se uskuteční v den státního smutku v sobotu 23. prosince 2023 od 16.00 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

K bohoslužbě můžete přinést svíčku („čajovou“) a v jejím průběhu ji zapálit u oltáře.

Již ve 12.00 se také v celé arcidiecézi na pět minut rození zvony jako připomínka tragické události a jejích obětí.

Biskup Nuzík na tragédii zareagoval svým vyjádřením již ve čtvrtek večer a ujistil o svých modlitbách za oběti a zraněné i všechny jejich blízké.